Privacyverklaring

Diëtistenpraktijk Maaike Donders, diëtist gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Dat is vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Als u gebruik maakt van diensten van Diëtistenpraktijk Maaike Donders, diëtist dan hebben wij gegevens van u die nodig zijn voor een efficiënte diëtistische begeleiding.

Deze verstrekt u bijvoorbeeld via de telefoon bij het maken van een afspraak, via het contact met de diëtist, via de mail, via beeldbellen of via doorverwijzing van de (huis)arts. Dit omvat onder andere:

  • Naam
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • BSN
  • Telefoonnummer / mobiel nummer
  • Gegevens zorgverzekering (naam, polisnummer)
  • E-mailadres
  • Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens

Waarom is dat nodig?

Diëtistenpraktijk Maaike Donders, diëtist heeft uw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden om u persoonlijk dieetadvies te kunnen geven en om deze vervolgens aan u te verstrekken. In sommige gevallen gaat het om zogenaamde
‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van u. Dat doen wij alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot uw behandeling. Uw persoonsgegevens worden nooit gebruikt voor commerciële doeleinden.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Diëtistenpraktijk Maaike Donders diëtist bewaart uw medische gegevens 20 jaar na beëindiging van de dieetbehandeling; dit is een verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst.

Delen met anderen

Diëtistenpraktijk Maaike Donders, diëtist zal uw gegevens, indien noodzakelijk en met uw instemming, verstrekken aan andere zorgverleners uitsluitend voor behandeldoeleinden, zoals in rapportage aan uw verwijzer of bij overdracht naar andere instelling bij opname. Diëtistenpraktijk Maaike Donders, diëtist heeft met andere zorgverleners overeenkomsten voor een beveiligde gegevensoverdracht. Diëtistenpraktijk Maaike Donders, Diëtist zal uw gegevens uitsluitend verstrekken aan een gecertificeerde ICT-hosting-organisatie voor veilig
beheer en opslag van uw gegevens. Uw gegevens worden bijgehouden in het Elektronisch Patiëntendossier Evry, dat is getoetst volgens de internationale standaard voor SOC2 en de NEN 7510. Met deze organisatie heeft Diëtistenpraktijk Maaike Donders, Diëtist een overeenkomst om te zorgen voor een standaard niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens. Diëtistenpraktijk Maaike Donders, diëtist blijft verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te (laten)corrigeren of te (laten) verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@maaikedondersdietist.nl. Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat hiervoor altijd legitimatie noodzakelijk is om aan te tonen dat het om uw persoonsgegevens gaat.

Beeldbellen

Maaike Donders, Diëtist heeft passende technische en organisatorische maatregelen om de vertrouwelijkheid en integriteit van de beeldbelgesprekken te waarborgen. Dit omvat het gebruik van beveiligde communicatiemiddelen en de bescherming van de verzamelende gegevens tegen ongeoorloofde toegang.

Beveiliging

Maaike Donders, Diëtist neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Hebt u desondanks de indruk dat uw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, uw gegevens onjuist bewaard worden of zonder uw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact met ons op via telefoonnummer 06-22082875 of via email info@maaikedondersdietist.nl.

Cookies

Maaike Donders, Diëtist maakt via de website www.maaikedondersdietist.nl gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s worden bezocht. Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat het informatie oplevert op die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring. De informatie die we, via cookies, registreren, bestaat uit onder meer IP-adressen, het type browser en de bezochte pagina’s. Tevens monitoren we waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina ze vertrekken. Deze informatie houden we anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie.

Wijziging

Deze privacyverklaring kan wijzigen. De nieuwste versie van onze privacyverklaring staat altijd op de website.

Meer informatie

Als u vragen hebt over het gebruik van uw persoonsgegevens door Maaike Donders Diëtist kunt u contact opnemen met onze privacy medewerker via het telefoonnummer 06-22082875 of info@maaikedondersdietist.nl

Voor meer informatie over privacy kun je de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.

Maaike Donders, Diëtist

Praktijkgegevens

Correspondentieadres:
Looerheideweg 17, 5571 TZ Bergeijk

Spreekuurlocatie:
Huisartsenpraktijk Lankhorst
Bergstraat 23, 5581 BL Waalre

 

Openingstijden

Maandag
14:00 – 20:30 uur

Dinsdag t/m Donderdag
09:00 – 17:00 uur

Diëtistenpraktijk Maaike Donders staat geregistreerd bij de KVK onder het nummer 90497643 en in het AGB-register onder de nummers 24001294 & 24005068.
Daarnaast is de praktijk aangesloten bij de NVD en terug te vinden in het Kwaliteitsregister Paramedici.