Voor verwijzers

Maaike Donders, Diëtist in gespecialiseerd in het begeleiden van cliënten boven de 18 met
ondervoeding, sondevoeding thuis en voeding bij ziekten zoals COPD, kanker, Diabetes Mellitus en nierproblemen.

U kunt een cliënt verwijzen naar mij wanneer u maar enigszins het vermoeden heeft dat een voedingsadvies kan bijdragen tot de verbetering van de voedingstoestand. Uw cliënten zijn daarom van harte welkom bij Diëtistenpraktijk Maaike Donders.

Verwijzen naar Maaike Donders, Diëtist

Als (huis)arts, Praktijkondersteuner (POH) of andere zorgprofessional zoals verpleegkundige, logopedist en fysiotherapeut kunt u in aanraking komen met kwetsbare cliënten die te maken hebben met ondervoedings-problematiek of hier kans op hebben. Deze cliënten kunt u verwijzen naar een expert op het gebied van ondervoeding, zoals Maaike Donders, Diëtist.

Verwijzing kan digitaal via Zorgdomein of met een papieren doorverwijzing.

 

Intercollegiaal overleg

In sommige gevallen is het nodig om de situatie van de cliënt te bespreken. U kunt altijd contact met mij opnemen voor overleg via de telefoon (06-22082875), mail (info@maaikedondersdietist.nl) of via communicatie-app Siilo.

Praktijk Maaike Donders, Diëtist staat ingeschreven in het kwaliteitsregister voor Paramedici.

Maaike Donders, Diëtist

Praktijkgegevens

Correspondentieadres:
Looerheideweg 17, 5571 TZ Bergeijk

Spreekuurlocatie:
Huisartsenpraktijk Lankhorst
Bergstraat 23, 5581 BL Waalre

 

Openingstijden

Maandag
14:00 – 20:30 uur

Dinsdag t/m Donderdag
09:00 – 17:00 uur

Diëtistenpraktijk Maaike Donders staat geregistreerd bij de KVK onder het nummer 90497643 en in het AGB-register onder de nummers 24001294 & 24005068.
Daarnaast is de praktijk aangesloten bij de NVD en terug te vinden in het Kwaliteitsregister Paramedici.